blog-details

Mình đã hướng dẫn các bạn phương pháp setup 1 MQTT-Broker trên Raspberry cũng như là các gửi data từ iNut-Node-RED-IDE lên MQTT-Broker để xem nó hoạt động bằng phương pháp nào. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn anh em sử dụng iNut cảm biến kết nối với MQTT-Local để xuất dữ liệu lên Node Red từ đấy điều khiển bật tắt 1 đèn led giản đơn. Ok, bắt tay vào làm cho thôi.

I. Chuẩn bị.

 • Raspberry-Pi (mình xài model 3B+)
 • Setup sẵn như bài viết trước tại đây
 • Máy tính cài sẵn iNut-Node-RED-IDE. Các bạn đọc hoàn toàn sở hữu thể xem tại đây luôn nha
 • Nguồn ổn định cho raspbery-Pi

II. Bắt đầu setup.

Bước 1 Khởi động iNut-Node-RED-IDE

Các bạn đọc mở Command Prompt ( phím Windows + R) nhâp “cmd”

Sau đó bạn đọc nhập lệnh:

 
 1. cd iNut-Node-RED-IDE (sau đó Enter và nhập tiếp lệnh bên dưới vào)
 2. npm start

Bước 2 Setup thông số cho các khối trên iNut-Node-RED-IDE:

Các bạn truy cập vào địa chỉ sở hữu thể  http://localhost:1880/...

Sau đó các bạn thay đổi địa chỉ có thể MQTT của ngõ vào [MQTT_IN]XXX (XXX chính là tên gọi thiết bị iNut cảm hóa thân của các bạn; ở đây mình đã sửa trở thành khối lệnh sở hữu tên gọi chính là IN_MQTT_Raspberry ) như dưới đây:

Ở đây đang hiển thị địa chỉ sở hữu thể mặc định của thiết bị kết nối đến MQTT của MySmartHome 

Sau đó bạn đọc bấm vào ô có hình màu đỏ như phía dưới để thay đổi cài đặt MQTT mặc định

 

Ở phần Server anh em thay địa chỉ có thể “mqtt.mysmarthome.vn” thành địa chỉ của Raspberry nhé

Các bạn đọc hoàn toàn có thể truy cập Terminal của Pi nhập “ip a” để xem địa chỉ sở hữu thể IP hoặc thu nhỏ cửa sổ Remote Control trông góc trên bên tay trái cũng sẽ sở hữu hiển thị địa chỉ sở hữu thể của Pi.

Đây, mình đã sửa xong địa chỉ trở thành địa chỉ sở hữu thể của Raspberry rồi

Sau đó bạn đọc chọn sang Tab Security

Các bạn đọc nhập Username và Password của MQTT-Broker mà anh em đã tạo. Sau đó bạn đọc nhớ bấm vào Update nhé

Tiếp theo anh em cũng sẽ Set Topic cho Raspberry như hình dưới này nhé.

Để tìm được địa chỉ sở hữu thể Topic của máy tính iNut cảm biến, bạn đọc truy cập App iNut vào thiết bị của bạn kéo xuống tìm dòng chữ “Mã thiết bị” và nhập vào ô Topic nhé. 

Lưu ý: Trong app iNut bạn vào mục "Thông số kỹ thuật" của thiết bị và điền vào những thông tin còn thiếu như ảnh phía phía dưới nha 

Hoặc bạn đọc hoàn toàn sở hữu thể truy cập vào địa chỉ https://inut-hotfix.mysystemservice.... để sở hữu được giao diện như bản thân bên trên nha.

Tiếp theo bạn kéo 1 khối debug ra để debug kiểm tra khối lệnh IN_MQTT_Raspberry sau khi hiệu chỉnh các thông số nhé

Đầu tiên bạn bấm vào ô vuông màu xanh phía sau khối debug(số 1), kế tiếp bạn đọc chọn mục sang Tab debug (số 2), cuối cùng với chính là quan sát cửa sổ lệnh debug (số 3) chạy như thế nào nhé.

Sau khi debug xong anh em kết nối các khối trên lại với nhau và chọn Deploy nha

Đây là code Node-Red nha

  [
    {
      "id": "36cf6cf2.8b1414",
      "type": "subflow",
      "name": "Lấy dữ từ iNut",
      "info": "",
      "in": [
        {
          "x": 50,
          "y": 30,
          "wires": [
            {
              "id": "51957e77.05539"
            }
          ]
        }
      ],
      "out": [
        {
          "x": 859.0000343322754,
          "y": 98.00000190734863,
          "wires": [
            {
              "id": "5c0be9b8.8ca268",
              "port": 0
            }
          ]
        },
        {
          "x": 968.0000343322754,
          "y": 102.00000286102295,
          "wires": [
            {
              "id": "5c0be9b8.8ca268",
              "port": 1
            }
          ]
        },
        {
          "x": 1048.9999732971191,
          "y": 101.00000381469727,
          "wires": [
            {
              "id": "5c0be9b8.8ca268",
              "port": 2
            }
          ]
        },
        {
          "x": 1059,
          "y": 253,
          "wires": [
            {
              "id": "5c0be9b8.8ca268",
              "port": 3
            }
          ]
        },
        {
          "x": 1102,
          "y": 318,
          "wires": [
            {
              "id": "5c0be9b8.8ca268",
              "port": 4
            }
          ]
        },
        {
          "x": 1116,
          "y": 399,
          "wires": [
            {
              "id": "5c0be9b8.8ca268",
              "port": 5
            }
          ]
        },
        {
          "x": 1108,
          "y": 444,
          "wires": [
            {
              "id": "5c0be9b8.8ca268",
              "port": 6
            }
          ]
        },
        {
          "x": 1006,
          "y": 489,
          "wires": [
            {
              "id": "5c0be9b8.8ca268",
              "port": 7
            }
          ]
        }
      ],
      "inputLabels": [
        "Nhận đầu vào MQTT IN từ iNut cảm biến"
      ],
      "outputLabels": [
        "Luồng cảm biến 1",
        "Luồng cảm biến 2",
        "Luồng cảm biến 3",
        "Luồng cảm biến 4",
        "Luồng cảm biến 5",
        "Luồng cảm biến 6",
        "Luồng cảm biến 7",
        "Luồng cảm biến 8"
      ]
    },
    {
      "id": "51957e77.05539",
      "type": "json",
      "z": "36cf6cf2.8b1414",
      "name": "",
      "property": "payload",
      "action": "str",
      "pretty": false,
      "x": 165,
      "y": 84,
      "wires": [
        [
          "f5e709f0.fd4ac8"
        ]
      ]
    },
    {
      "id": "5c0be9b8.8ca268",
      "type": "switch",
      "z": "36cf6cf2.8b1414",
      "name": "Phân luồn",
      "property": "",
      "propertyType": "msg",
      "rules": [
        {
          "t": "eq",
          "v": "0",
          "vt": "num"
        },
        {
          "t": "eq",
          "v": "1",
          "vt": "str"
        },
        {
          "t": "eq",
          "v": "2",
          "vt": "str"
        },
        {
          "t": "eq",
          "v": "3",
          "vt": "str"
        },
        {
          "t": "eq",
          "v": "4",
          "vt": "str"
        },
        {
          "t": "eq",
          "v": "5",
          "vt": "str"
        },
        {
          "t": "eq",
          "v": "6",
          "vt": "str"
        },
        {
          "t": "eq",
          "v": "7",
          "vt": "str"
        }
      ],
      "checkall": "true",
      "repair": false,
      "outputs": 8,
      "x": 825.9869575500488,
      "y": 288.1562738418579,
      "wires": [
        [],
        [],
        [],
        [],
        [],
        [],
        [],
        []
      ]
    },
    {
      "id": "f5e709f0.fd4ac8",
      "type": "function",
      "z": "36cf6cf2.8b1414",
      "name": "Lặp",
      "func": "if (!msg.states) {\n  msg.states = msg.payload\n  msg.i = 0\n  return msg;\n} else {\n  if (msg.states[msg.i])\n    return msg;\n}\n",
      "outputs": 1,
      "noerr": 0,
      "x": 327.89060974121094,
      "y": 83.33600330352783,
      "wires": [
        [
          "171d797e.cc7e67"
        ]
      ]
    },
    {
      "id": "171d797e.cc7e67",
      "type": "function",
      "z": "36cf6cf2.8b1414",
      "name": "Lấy trạng thái thiết bị",
      "func": "msg.relayId = msg.i\nreturn msg;",
      "outputs": 1,
      "noerr": 0,
      "x": 477.89060974121094,
      "y": 183.33600330352783,
      "wires": [
        [
          "f5e709f0.fd4ac8",
          "5c0be9b8.8ca268"
        ]
      ]
    },
    {
      "id": "77252d23.ef9384",
      "type": "debug",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "in ra màn hình để debug thông tin",
      "active": false,
      "tosidebar": true,
      "console": false,
      "tostatus": false,
      "complete": "payload",
      "x": 980,
      "y": 260,
      "wires": []
    },
    {
      "id": "7be55555.967bdc",
      "type": "function",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "Chuẩn bị lệnh trước khi gửi đến iNut cảm biến",
      "func": "var json = {\"id\": 0, \"command\": msg.payload};\nmsg.payload = json;\n\nreturn msg;",
      "outputs": 1,
      "noerr": 0,
      "x": 620,
      "y": 220,
      "wires": [
        [
          "77252d23.ef9384",
          "bc0db1a4.dc6ce"
        ]
      ]
    },
    {
      "id": "2a08fa4e.66ff86",
      "type": "ui_gauge",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "",
      "group": "8cc674a4.10e3f8",
      "order": 2,
      "width": "3",
      "height": "3",
      "gtype": "gage",
      "title": "Data 1",
      "label": "",
      "format": "{{value}}",
      "min": 0,
      "max": "10000",
      "colors": [
        "#1f964f",
        "#e6e600",
        "#ca3838"
      ],
      "seg1": "",
      "seg2": "",
      "x": 1170,
      "y": 440,
      "wires": []
    },
    {
      "id": "f1471541.63de28",
      "type": "ui_gauge",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "",
      "group": "8cc674a4.10e3f8",
      "order": 1,
      "width": "3",
      "height": "3",
      "gtype": "gage",
      "title": "Data 0",
      "label": "mưa",
      "format": "{{value}}",
      "min": 0,
      "max": "10000",
      "colors": [
        "#1f964f",
        "#e6e600",
        "#ca3838"
      ],
      "seg1": "",
      "seg2": "",
      "x": 1170,
      "y": 400,
      "wires": []
    },
    {
      "id": "5e3ed30b.84645c",
      "type": "ui_gauge",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "",
      "group": "8cc674a4.10e3f8",
      "order": 4,
      "width": "3",
      "height": "3",
      "gtype": "gage",
      "title": "Data 3",
      "label": "",
      "format": "{{value}}",
      "min": 0,
      "max": "10000",
      "colors": [
        "#1f964f",
        "#e6e600",
        "#ca3838"
      ],
      "seg1": "",
      "seg2": "",
      "x": 1169,
      "y": 522.8333129882812,
      "wires": []
    },
    {
      "id": "eda77085.d01b5",
      "type": "ui_gauge",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "",
      "group": "8cc674a4.10e3f8",
      "order": 3,
      "width": "3",
      "height": "3",
      "gtype": "gage",
      "title": "Data 2",
      "label": "mưa",
      "format": "{{value}}",
      "min": 0,
      "max": "10000",
      "colors": [
        "#1f964f",
        "#e6e600",
        "#ca3838"
      ],
      "seg1": "",
      "seg2": "",
      "x": 1168.09126663208,
      "y": 482.124960899353,
      "wires": []
    },
    {
      "id": "e2aa7aa2.845738",
      "type": "ui_gauge",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "",
      "group": "a532b78d.8303b8",
      "order": 2,
      "width": "3",
      "height": "3",
      "gtype": "gage",
      "title": "Data 5",
      "label": "",
      "format": "{{value}}",
      "min": 0,
      "max": "10000",
      "colors": [
        "#1f964f",
        "#e6e600",
        "#ca3838"
      ],
      "seg1": "",
      "seg2": "",
      "x": 1167,
      "y": 607.8333129882812,
      "wires": []
    },
    {
      "id": "88f2c510.769e58",
      "type": "ui_gauge",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "",
      "group": "a532b78d.8303b8",
      "order": 1,
      "width": "3",
      "height": "3",
      "gtype": "gage",
      "title": "Data 4",
      "label": "mưa",
      "format": "{{value}}",
      "min": 0,
      "max": "10000",
      "colors": [
        "#1f964f",
        "#e6e600",
        "#ca3838"
      ],
      "seg1": "",
      "seg2": "",
      "x": 1166.09126663208,
      "y": 567.124960899353,
      "wires": []
    },
    {
      "id": "312b32b7.b644ee",
      "type": "ui_gauge",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "",
      "group": "a532b78d.8303b8",
      "order": 4,
      "width": "3",
      "height": "3",
      "gtype": "gage",
      "title": "Data 7",
      "label": "",
      "format": "{{value}}",
      "min": 0,
      "max": "10000",
      "colors": [
        "#1f964f",
        "#e6e600",
        "#ca3838"
      ],
      "seg1": "",
      "seg2": "",
      "x": 1166,
      "y": 690.6666259765625,
      "wires": []
    },
    {
      "id": "4f03abee.64fdb4",
      "type": "ui_gauge",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "",
      "group": "a532b78d.8303b8",
      "order": 3,
      "width": "3",
      "height": "3",
      "gtype": "gage",
      "title": "Data 6",
      "label": "mưa",
      "format": "{{value}}",
      "min": 0,
      "max": "10000",
      "colors": [
        "#1f964f",
        "#e6e600",
        "#ca3838"
      ],
      "seg1": "",
      "seg2": "",
      "x": 1165.09126663208,
      "y": 649.9582738876343,
      "wires": []
    },
    {
      "id": "261ffcb1.4895d4",
      "type": "ui_text_input",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "",
      "label": "Gửi lệnh xuống iNut cảm biến",
      "group": "8cc674a4.10e3f8",
      "order": 5,
      "width": "4",
      "height": "1",
      "passthru": true,
      "mode": "text",
      "delay": "0",
      "topic": "",
      "x": 270,
      "y": 220,
      "wires": [
        [
          "7be55555.967bdc",
          "ec9f4fc8.ffefc",
          "67b093c3.792bac"
        ]
      ]
    },
    {
      "id": "2ef6f090.a62fb",
      "type": "ui_text",
      "z": "160a8256.91137e",
      "group": "a532b78d.8303b8",
      "order": 5,
      "width": 0,
      "height": 0,
      "name": "",
      "label": "Đã gửi lệnh",
      "format": "{{msg.payload}}",
      "layout": "row-spread",
      "x": 910,
      "y": 120,
      "wires": []
    },
    {
      "id": "ec9f4fc8.ffefc",
      "type": "function",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "Lấy độ dài chuỗi",
      "func": "\nmsg.payload = msg.payload.length;\n\nreturn msg;",
      "outputs": 1,
      "noerr": 0,
      "x": 520,
      "y": 280,
      "wires": [
        [
          "6a5ff151.01fe4"
        ]
      ]
    },
    {
      "id": "6a5ff151.01fe4",
      "type": "ui_numeric",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "Độ dài chuỗi",
      "label": "",
      "tooltip": "",
      "group": "8cc674a4.10e3f8",
      "order": 6,
      "width": "2",
      "height": "1",
      "wrap": false,
      "passthru": true,
      "topic": "",
      "format": "{{value}}",
      "min": 0,
      "max": "32",
      "step": 1,
      "x": 730,
      "y": 300,
      "wires": [
        []
      ]
    },
    {
      "id": "67b093c3.792bac",
      "type": "function",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "Lấy đoạn chuỗi mà Arduino nhận được",
      "func": "\nmsg.payload = msg.payload.substr(0, 32);\n\nreturn msg;",
      "outputs": 1,
      "noerr": 0,
      "x": 600,
      "y": 160,
      "wires": [
        [
          "2ef6f090.a62fb"
        ]
      ]
    },
    {
      "id": "9f12809.32a7b8",
      "type": "subflow:36cf6cf2.8b1414",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "",
      "x": 920,
      "y": 480,
      "wires": [
        [
          "f1471541.63de28"
        ],
        [
          "2a08fa4e.66ff86"
        ],
        [
          "eda77085.d01b5"
        ],
        [
          "5e3ed30b.84645c"
        ],
        [
          "88f2c510.769e58"
        ],
        [
          "e2aa7aa2.845738"
        ],
        [
          "4f03abee.64fdb4"
        ],
        [
          "312b32b7.b644ee"
        ]
      ]
    },
    {
      "id": "bc0db1a4.dc6ce",
      "type": "http request",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "[REST][POST]Xưởng cơ khí",
      "method": "POST",
      "ret": "txt",
      "url": "https://connect.mysmarthome.vn/api/1.0/request/Vx0PgGAzezNgJ7GZJgqi6HDe0mh1/LPefBPo03/12d2279cfa87aa91edbf1e9b1e0f1401290413650767/req_device_toggle",
      "tls": "",
      "x": 960,
      "y": 180,
      "wires": [
        []
      ]
    },
    {
      "id": "35985b01.939894",
      "type": "mqtt in",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "IN_MQTT_Raspberry",
      "topic": "/LPefBPo03/read",
      "qos": "0",
      "broker": "bcd4bc94.7e8be",
      "x": 260,
      "y": 420,
      "wires": [
        [
          "fb721e44.f0f04"
        ]
      ]
    },
    {
      "id": "ec9c18ca.26d138",
      "type": "change",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "",
      "rules": [
        {
          "t": "set",
          "p": "payload",
          "pt": "msg",
          "to": "payload.devices",
          "tot": "msg"
        }
      ],
      "action": "",
      "property": "",
      "from": "",
      "to": "",
      "reg": false,
      "x": 580,
      "y": 440,
      "wires": [
        [
          "7bedd8d8.8bbd58",
          "18a0c620.89265a"
        ]
      ]
    },
    {
      "id": "fb721e44.f0f04",
      "type": "json",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "",
      "property": "payload",
      "action": "obj",
      "pretty": false,
      "x": 430,
      "y": 420,
      "wires": [
        [
          "ec9c18ca.26d138"
        ]
      ]
    },
    {
      "id": "7bedd8d8.8bbd58",
      "type": "json",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "",
      "property": "payload",
      "action": "obj",
      "pretty": false,
      "x": 750,
      "y": 440,
      "wires": [
        [
          "9f12809.32a7b8"
        ]
      ]
    },
    {
      "id": "859f2a0a.7bba58",
      "type": "inject",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "",
      "topic": "",
      "payload": "LED OFF",
      "payloadType": "str",
      "repeat": "",
      "crontab": "",
      "once": false,
      "onceDelay": 0.1,
      "x": 600,
      "y": 580,
      "wires": [
        [
          "8087a485.021878"
        ]
      ]
    },
    {
      "id": "5342e35b.0d9a3c",
      "type": "inject",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "",
      "topic": "",
      "payload": "LED BLINK",
      "payloadType": "str",
      "repeat": "",
      "crontab": "",
      "once": false,
      "onceDelay": 0.1,
      "x": 600,
      "y": 620,
      "wires": [
        [
          "8087a485.021878"
        ]
      ]
    },
    {
      "id": "9184768f.2224c8",
      "type": "inject",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "",
      "topic": "",
      "payload": "LED BLINK_OFF",
      "payloadType": "str",
      "repeat": "",
      "crontab": "",
      "once": false,
      "onceDelay": 0.1,
      "x": 580,
      "y": 660,
      "wires": [
        [
          "8087a485.021878"
        ]
      ]
    },
    {
      "id": "8087a485.021878",
      "type": "mqtt out",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "OUT_MQTT_Raspberry",
      "topic": "/LPefBPo03/write",
      "qos": "2",
      "retain": "false",
      "broker": "bcd4bc94.7e8be",
      "x": 850,
      "y": 600,
      "wires": []
    },
    {
      "id": "2acf0078.6ee6b",
      "type": "mqtt out",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "OUT_MQTT_Raspberry",
      "topic": "mqtt/thientest",
      "qos": "2",
      "retain": "false",
      "broker": "bcd4bc94.7e8be",
      "x": 850,
      "y": 760,
      "wires": []
    },
    {
      "id": "9c496c6c.66f1f",
      "type": "inject",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "",
      "topic": "",
      "payload": "\"Hello world\"",
      "payloadType": "json",
      "repeat": "",
      "crontab": "",
      "once": false,
      "onceDelay": 0.1,
      "x": 630,
      "y": 760,
      "wires": [
        [
          "2acf0078.6ee6b"
        ]
      ]
    },
    {
      "id": "8b39427b.f3b0c",
      "type": "inject",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "",
      "topic": "",
      "payload": "LED ON",
      "payloadType": "str",
      "repeat": "",
      "crontab": "",
      "once": false,
      "onceDelay": 0.1,
      "x": 600,
      "y": 540,
      "wires": [
        [
          "8087a485.021878"
        ]
      ]
    },
    {
      "id": "18a0c620.89265a",
      "type": "debug",
      "z": "160a8256.91137e",
      "name": "Debug_Raspberry",
      "active": true,
      "tosidebar": true,
      "console": false,
      "tostatus": false,
      "complete": "payload",
      "x": 790,
      "y": 400,
      "wires": []
    },
    {
      "id": "8cc674a4.10e3f8",
      "type": "ui_group",
      "z": "",
      "name": "Thứ nhất",
      "tab": "5956cdc1.91d694",
      "order": 1,
      "disp": true,
      "width": "6",
      "collapse": true
    },
    {
      "id": "a532b78d.8303b8",
      "type": "ui_group",
      "z": "",
      "name": "Thứ 2",
      "tab": "5956cdc1.91d694",
      "order": 2,
      "disp": true,
      "width": "6",
      "collapse": true
    },
    {
      "id": "bcd4bc94.7e8be",
      "type": "mqtt-broker",
      "z": "",
      "name": "",
      "broker": "192.168.137.202",
      "port": "1883",
      "clientid": "",
      "usetls": false,
      "compatmode": true,
      "keepalive": "60",
      "cleansession": true,
      "willTopic": "",
      "willQos": "0",
      "willPayload": "",
      "birthTopic": "",
      "birthQos": "0",
      "birthPayload": ""
    },
    {
      "id": "5956cdc1.91d694",
      "type": "ui_tab",
      "z": "",
      "name": "Kiểm thử iNut cảm biến",
      "icon": "dashboard",
      "order": 1
    }
  ]

Đây là code Arduino nha :

  #include <iNut.h>
  iNut sensor;
  static bool blink_flag = false;
   
  #define LED 5 //chân 13 là chân LED 
  void setup() {
   Serial.begin(9600); //bật baudrate ở mức 9600
   
   Serial.println("San sang nhan lenh");
   
   pinMode(LED, OUTPUT);
   digitalWrite(LED, HIGH); //Bật đèn LED sáng
   
   //Khai báo số lượng luồn cảm biến
   sensor.setup(8); //Sẽ có 08 luồn cảm biến
   sensor.addCommand("LED", ledFunction);
   sensor.setDefaultHandler(defaultHandler);
  }
   
  void loop() {
  #define Blink_INIT 0
  #define Blink_ON 1
  #define Blink_Wating 2
  #define Blink_OFF 3
   static int Blink_LED = Blink_INIT;
   static unsigned long Blink_timer = 0;
   sensor.setValue(0, digitalRead(LED)); //đọc giá trị của đèn LED
   
   
   //giá trị cho các luồn từ 1-7 là giá trị random
   ///Tại sao lại sử dụng random? Vì đây là thử nghiệm, bạn có thể thay thế giá trị random bằng một giá trị cảm biến hoặc trị số mà bạn mong muốn đồng bộ lên Internet!
   for (byte i = 1; i <= 7; i++) {
    unsigned long value = random() % 10000; //trả về giá trị random - "hên xui" - tự do
    sensor.setValue(i, value); //gán giá trị trên vào luồn
   }
   
   if (blink_flag) {
    static unsigned long timer = 0;
    if (millis() - timer > 100UL) {
     timer = millis();
     digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));
    }
   }
   sensor.loop();
  }
   
   
  //thực hiện khi nhận lệnh LED
  //gửi từ node RED xuống chú ý "LED", ví dụ muốn đèn sáng phải gửi lệnh là LED ON không phải mỗi ON không, chú ý viết hoa viết thường.
  void ledFunction() {
   char *arg = sensor.next();
   Serial.print("trạng thái arg: ");
   Serial.println(arg);
   if (*arg == NULL)
    return;
   if (strcmp(arg, "ON") == 0) { //nếu tham số 1 là ON. LED ON. Thì đèn sáng
    digitalWrite(LED, HIGH);
    Serial.println("Bat den");
   } else if (strcmp(arg, "OFF") == 0) { // LED OFF. Đèn tắt
    digitalWrite(LED, LOW);
    Serial.println("Tat den");
    
   } else if (strcmp(arg, "TOGGLE") == 0) { //Đảo trạng thái của LED
    digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));
    Serial.println("Doi trang thai den");
   }
   
   else if (strcmp (arg, "BLINK") == 0) {
    blink_flag = true;
   } else if (strcmp(arg, "BLINK_OFF") == 0) {
    blink_flag = false;
   }
   else {
    Serial.println("Khong nam trong tap hop lenh");
   }
  }
   
  //Nếu nhận được lệnh không phải từ những lệnh được đăng ký trước thì sẽ ghi ra ở đây
  void defaultHandler(const char *command) {
   Serial.print(F("---Not found handler: "));
   Serial.println(command);
   
   //Đoạn chương trình dưới chỉ dùng để debug, để các bạn biết chương trình của mình ở lỗi ở đâu để khắc phục, cũng không cần hiểu nha.
   int idx = 0;
   char *arg;
   while ((arg = sensor.next()) != NULL) { //còn tham số nào thì in ra
    Serial.print("-----> Gia tri thu #");
    Serial.print(idx);
    Serial.print(": ");
    Serial.println(arg);
    idx++;
   }
  }

Bước 3: Kết nối wifi và truy cập từ xa với từ máy tính vào Raspberry-Pi.

Ở đây mình sử dụng phương pháp kết nối qua Remote Desktop Connection như những bài trước , các bạn có thể dùng những cách khác nha, miễn sao truy cập vào được từ rất xa với Raspberry-Pi để tiện cho quá trình cài đặt.

Bước 4: Khởi động broker trên Raspberry

 
 1. mosquitto_sub -d -u MOSQUITTO_USERNAME -P MOSQUITTO_PASSWORD -t mqtt/test

Nếu chưa rõ thì các bạn hoàn toàn có thể xem lại bài hướng dẫn ở đây nhé

Bước năm: Chạy thử và kiểm tra hoạt động của chương trình

Ở phẩn “Gửi lệnh xuống iNut cảm biến” bạn đọc có thể nhập “LED ON” để bật đèn, “LED OFF” để tắt đèn, “LED BLINK” để điều khiển đèn nhấp nháy, “LED BLINK_OFF” để tắt trạng thái nhấn nháy của đèn. Sau khi nhập xong bạn đọc nhớ Enter để thực hiện lệnh nhé.

Ngoài ra bạn đọc hoàn toàn sở hữu thể điều khiển led bằng cách bấm vào các ô vuông phía trước các ô lệnh nữa nha .

Nếu đèn sáng theo đúng lệnh của các bạn điều khiển thì các bạn đã thành công rồi nhé. Nếu xem bài bạn đọc thấy khó khăn thì hãy xem video này nhé enlightened

 

III Tổng kết

Đơn giản quá đúng không nào. Chỉ với một vài thao tác trên đây bạn đã tự làm cho mình một webapp có thể đáp ứng và thay thế được cho app iNut sau đó. Chúc bạn thành công và đừng quên chia sẻ những kiến thức bổ ích trên đến với bạn bè của bạn nhé.

Đánh giá bài viết