blog

Phần cuối. Cài đặt và sử dụng hoàn thiện sản phẩm cho cá nhân

Thông thường trong React-Native sử dụng thư viện rất nhiều có lẽ vì một vài lý do:

blog

Phần 3. Các Component thường sử dụng React native

Dưới đây là code demo những component cơ bản thường sử dụng. Bạn có thể code lại, copy hoặc chạy demo từ example (demo có sử dụng hình ảnh nên bạn phả..

blog

Phần 2. Hướng dẫn cài đặt môi trường react-native

1. Hướng dẫn cài đặt môi trường react-native trên hệ điều hành Windows.

blog

Phần 1. React Native cơ bản cho người mới vào nghề

Chào mừng các bạn đến với hướng dẫn học React-Native cho người mới bắt. Sau đây là một số chia sẻ, hướng dẫn của mình cho người mới bắt đầu tìm hiểu v..