blog

Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm lên LCD 16×2 giao tiếp bằng I2C sử dụng Arduino

Trong bài viết hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn làm thế nào để hiển thị các ký tự lên màn hình LCD 16×2 bằng giao tiếp I2C.

blog

Xây dựng Hệ thống khóa cửa thông minh sử dụng RFID RC-522 với Arduino

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một hệ thống khóa cửa khôn ngoan với RFID RC-522 sử dụng Arduino để bảo vệ ngôi nhà của mình.

blog

Cách Nạp Project đầu tiên Arduino Nano

Mình sẽ hướng dẫn các bạn test ledblink trên kit Arduino Nano- một ví dụ kinh điển khi bạn bắt đầu với bất cứ dòng chip nào