blog

Bài 1. Tìm hiểu WordPress là gì dành cho người mới bắt đầu!

Tìm hiểu khái niệm WordPress là gì? WordPress Developer là gì? Và cuối cùng sẽ giải thích lý do có nên làm website bằng WordPress hay không.